Sněm střediska

V pátek 26. dubna 2019 od 18.30 hodin v klubovně proběhl řádný sněm střediska. Sněm jsme zahájili junáckou hymnou. Na sněmu byl do funkce vedoucí střediska zvolen Jiří Dušánek – Autíčko a jeho zástupcem Miloslav Uher – Šroubek. Do revizní komise byli zvoleni Martin Krátký – Kecka, Jan Šebrle – Čábry a Zdeněk Gregora.
V průběhu sněmu vedoucí střediska předal ss. Gabriele Novákové a ss. Natálii Minářové střediskové vyznamení „Medaily střediska Lanškroun“ za jejich dlouholetou činnost při vedení 37. dívčího oddílu.
Sněm jsme zakončili skautskou večerkou a minutou tichou – vzpomínkou za zemřelé bratry a sestry.

Zde se můžete podívat na jednotlivé prezentace, které byly předneseny  na sněmu:

1.oddíl dívči prezentace
1odd-ch_snem-stredisko2019
37. dívčí oddíl_sněm
Prezentace Jestřábi  
snem_2018_33smecka
2016 – 2019 Tábory
2019 – Členská základna střediska
2019_Táborová kuchyně

 

Autíčko - 26.04.2019, Kronika

Sponzoři »