30. kmen dospělých

Bývalé světlušky, vlčata, skautky a skauti, kteří měli tu možnost zapojit se do skautské činnosti v období obnovení skautingu u nás od r. 1968 do r. 1970, i ti další, z let devadesátých, nechtějí samozřejmě skautské řady opustit a mohou „pokračovat“ a stárnout pomaleji v oddíle oldskautů.

Náš oddíl má v současnosti registrovaných 23 členů, navíc se k nám počítají neregistrovaní přátelé skautingu z řad bývalých skautů či rodičů současných dětí zapojených ve středisku.

Vedoucí oldskautů je br. Jiří Cink – Mupy, zástupcem vedoucího je br. Jiří Zlámal – Šedý bobr. Nestarším členem je br. Standa Hašek z Tatenic, ročník 1924, který byl aktivním skautem již ve 40. letech. Významným „oldskautem“ byl br. Josef Kacálek – Dikobraz, jehož jméno nese naše středisko, který se velmi zasloužil o rozvoj skautingu v Lanškrouně po r. 1968.

Náplní činnosti našich oldskautů je hlavně výpomoc při zajištění chodu střediska a pořádání střediskových akcí, např. karnevalů, vánočních besídek, Svojsíkových závodů, táborů aj. Pravidelné schůzky se zatím nedaří pro pracovní a rodinnou vytíženost členů organizovat, ale občasné akce se uskutečňují. Kromě několika málo výletů na kolách, táboráků a opékání jsme si již také zkusili zahrát bowling.

Věříme, že nás čeká nadějná budoucnost, neboť do našeho oddílu se postupně budou „stěhovat“ všichni současní skauti a skautky, kteří zajisté naše řady omladí a osvěží!

napsala Marcela Macháčková

Sponzoři »