30. kmen dospělých

Do Kmene dospělých patří všichni, kdo někdy skautovali, složili skautský slib a platí na ně pravidlo „Jednou skautem, navždy skautem“. Většinou jsou to ti, kteří si chtějí ještě prodloužit mládí, ačkoliv se pro ně vžil název oldskautky a oldskauti. A občas se do Kmene dospělých zařadí i ti, kteří přijali skautské zásady za své a společenství skautů a skautek jim něco přináší. Zažívají přitom nejen přátelství a společenství podobně smýšlejících, ale také mají možnost být ještě užiteční, i když se už přímo nevěnují hlavnímu poslání skautingu, kterým je výchova dětí a mládeže.

Vedoucí 30. kmene dospělých je od roku 2022 sestra Olga Skalická – Oliš, jejími zástupci jsou bratr Jiří Cink – Mupy a sestra Ludmila Šebrlová – Šeli.

Členky a členové Kmene dospělých se podílejí na akcích jiných oddílů a střediska. Mezi ně patří příprava buřtguláše v rámci konání skautských závodů (střediskové kolo Svojsíkova závodu nebo Závodu světlušek a vlčat), kdy je příležitost nejen pomáhat, ale také setkat se jak při přípravě surovin, tak i při vlastním vaření u kotle. Další oblíbenou činností je uspořádání tradiční Drakiády u střediskové klubovny v ulici Na Větru, která mívá velký počet účastníků a je zde potřeba hodně pořadatelů pro zvládnutí této akce.

Během roku se oldskautky a oldskauti setkávají také na společných akcích – cyklovýlety, pěší vycházky, hra minigolfu, bowlingu, deskové hry, oslavy životních výročí, nebo posezení u ohně, při kterém je vedle opečení uzeniny také možnost si jen tak popovídat, svěřit se s radostmi i problémy. Na tomto místě je třeba poděkovat Klubu českých turistů, kteří nám vždy na podzim umožňují využít k tomuto účelu turistickou loděnici u rybníka Dlouhý, a to včetně zapůjčení pramice k projížďce po rybníku, pokud ovšem není právě vypuštěný po výlovu .

Sponzoři »