Pětka

Kdo neví CO nebo KDO to je 5ka, tak ať se tím moc netrápí a přečte si následujících pár řádků. Nejde totiž o žádný typický oddíl, nemá jasného vedoucího, ani pravidelné schůzky. Je to spíš volnější sdružení těch, kteří se zaprvé hlásí k našemu středisku a chtějí mu být aspoň občas trochu prospěšní a zadruhé chtějí společně a aktivně trávit aspoň část svého volného času. Nehodí se pro ně označení oldskauti, ale ani roveři. Myslím, že více o Pětce zatím moc napsat nelze a že se bude (doufám) dále profilovat a rozvíjet jak co do činnosti, tak i z hlediska svých „členů“. Osobně byl bych rád, kdyby se přece jen pár nejzákladnějších pravidel stanovilo – např. že by ti, co se hlásí k Pětce, by svůj vztah ke středisku vyjádřili alespoň svým registrovaným členstvím a třeba neformálním závazkem aspoň jedné pomoci ročně středisku nebo oddílu v jakékoliv podobě dle možností a chuti.

Teď ještě k názvu – proč Pětka? Nu,čtvrtý oddíl existoval, ale pátý oddíl ve středisku historicky nikdy nebyl a tudíž je číslo volné. „Členové“ Pětky jsou často ti, co už aktivně ve středisku nepracují nebo dokonce již nežijí v Lanškrouně, mohou se tedy cítit býti pátým kolem u vozu – to by mohl být pohled pesimisty, mně se ovšem líbí jiná konstrukce – proč ne Pátá kolona, tedy něco na způsob ne moc viditelné zálohy, která pomůže, když je třeba…Poslední důvod je ten, že je to docela pěkný název, ne? Logem Pětky je záchranný kruh s pěti čarami uprostřed. Tak trochu též vyjadřuje, o čem Pětka je.

Sponzoři »