O středisku

Založení střediska

Středisko Zubr v Lanškrouně bylo založeno v roce 1945. Již na jaře 1946 zde pořádalo oblastní Junácké slavnosti chrudimské oblasti (do které Lanškroun tehdy patřil), na kterých středisku věnovala místní osvětová rada vlajku s hlavou Zubra. Tím získalo středisko svůj název. Oblastní lesní škola se v létě téhož roku konala u Dlouhého rybníka nedaleko města. Skautská činnost probíhala s nadšení a naplno. Pro veřejnost byli skauti známí svým loutkovým divadlem, jehož představení bývala každou neděli. Významným činovníkem v té době byl MUDr. Adolf Antes – Amundsen. Činnost byla ukončena v roce 1949. Po obnovení činnosti, v letech 1968–1971, mělo středisko až 270 členů. V té době byly aktivity střediska soustředěny na budování kluboven na Zámečku – historické věži, pozůstatku zámku na kopci mezi Lanškrounem a Rudolticemi. (V roce 2003, k 35 letům zasazení skautské lípy při obnovení činnosti, jsme na Zámeček umístili pamětní tabule o pozoruhodné historii této stavby a o zdejších aktivitách skautů). Po druhém ukončení činnosti na konci roku 1970 mnozí členové střediska přešli pod turistickou organizaci, kde v rámci možností aktivně působili.

Po roce 1989

Po obnovení střediska v prosinci 1989 se rozjela činnost ve čtyřech skautských oddílech, u vlčat, 3. oddílů skautek a světlušek a v oddíle oldskautů. Ve vrcholném období v roce 1993 mělo středisko 239 registrovaných členů. Na začátku roku 1994 se od střediska Zubr oddělily 3. oddíly a založily nové skautské středisko Dikobraz Lanškroun. Ustavující sněm střediska dne 20. ledna 1994 dal novému středisku název po zakladateli původních oddílů P. Josefu Kacálkovi – Dikobrazovi. Od roku 1994 v Lanškrouně působila dvě skautská střediska, která v novém tisíciletí začala společně pořádat významné akce – 60 let skautingu v Lanškrouně, okresní kolo Svojsíkova závodu 2003, celostátní kolo Svojsíkova závodu 2005, 100 let skautingu a další. Tato dlouhodobá spolupráce vyvrcholila spojením středisek v jedno středisko pod názvem Zubr a Dikobraz Lanškroun 1. 1. 2008.

Aktivní středisko

Kromě aktivní skautské činnosti s mnoha tradičními akcemi společnými pro oddíly (Poklad prospektorů v září, hra Mafiáni v prosinci, apod.) připravujeme každoročně mnoho akcí i pro veřejnost. Tradiční je jarní Kuličkiáda, podzimní pomoc turistům na Lanškrounské Kopě, Drakiáda nebo předvánoční Dosilaso (soutěž ve zpěvu). Zapojujeme se pravidelně do celostátních skautských iniciativ, R&R do akce KAPKA, apod.

Vedle tradičních skautských činností se snažíme dětem nabídnout i moderní tvář skautingu. Rádi bychom, aby spolu s kamarády při společných toulkách přírodou, horolezectví, vodáctví, tábornictví, cyklistice, výpravami na běžkách apod. sami nacházeli svou alternativu k narůstajícímu konzumnímu způsobu života a poznávali sami sebe.


Dále

Sponzoři »