Zubrovka

Budovou, později známou pod názvem Zubrovka, před rokem 1990 postavil podnik Tesla Lanškroun.  Základna Zubrovka se nachází 1 km od Lanškroun směrem na Dolní Čermná – Jakubovice.  Jedná se o zděný objekt obdélníkového tvaru, se zastřešenou sedlovou střechou, o celkové ploše 49 m2.  Budova není napojena na elektřinu, vodu ani odpad. V budově jsou pouze kamna na tuhá paliva. V roce 1990 po jednání tehdejšího vedoucího střediska Jana Špičáka – Kazana a tehdejšího ředitele podniku Tesla Lanškroun obdrželo tuto stavbu do užívání skautské středisko Zubr Lanškroun. Podnik Tesla Lanškroun později zanikl. O letních prázdninách roku 1990 se u základny konaly první letní skautské tábory po obnovení skautingu v Lanškrouně.  Na podzim roku 2010 Město Lanškroun zažádalo Katastrální úřad o zřízení vlastnictví k budově, což se i na základě pasportu stalo a objekt Zubrovky získalo do svého vlastnictví.  Základnu jsme i nadále využívali na základě smlouvy u zápůjčce. V roce 2022 jsme základnu Zubrovku na základě darovací smlouvy od Města Lanškroun získali do vlastnictví.

Po získání Zubrovky do vlastnictví střediska jsme se pustili do oprav. V roce 2023 jsme u základny za pomoci stavební firmy DRUP Lanškroun opravily praskliny ve zdivu a svépomocí jsme provedli výměnu podlahové a střešní krtiny, vyměnili jsme okapové svody, které jsme svedli pomocí drenážních trubek od budovy, vymalovali vnitřní prostory a natřeli vnější plochy – oplechování střechy a dřevěné obložení.  Na opravy proběhlé v roce 2023 se nám podařilo získat dotaci z MŠMT na opravu základen.  V roce 2024 došlo k výměně oken a okenic, které byly napadeny dřevomorkou.  Výměnu oken a okenic nám zajistila firma DRUP Lanškroun. Opět se nám podařilo získat na opravu dotaci z MŠMT na opravu základen.  Zároveň jsme poblíž základny umístili dřevěné WC.

 

 

Sponzoři »