1. chlapecký oddíl – skauti

Činnost našeho skautského oddílu je určena především pro kluky ve věku 11 – 15 let. Oddíl tvoří dvě až tři družiny – v každé asi šest skautů – které mají vlastní schůzky a program. Přibližně jednou do měsíce se uskuteční víkendová akce – ať už jedna z řady tradičních oddílových her nebo vícedenní výprava. K pravidelným oddílovým akcím patří podzimní Poklad prospektorů, večerní městská hra Mafiáni, víkendy na horolezecké stěně, zimní táboření pro starší skauty nebo jarní vodácká výprava. Hlavním lákadlem skautského programu je pak letní tábor na střediskovém tábořišti v údolí Hraničního potoka u Tatenice nebo na kterémkoli jiném místě u našich partnerských skautských středisek.

Mladší skauti si mohou během roku plnit úkoly obsažené ve skautské stezce, zaměřené na všestranný rozvoj osobnosti (nejen tábornické dovednosti, znalost přírody nebo tělesná zdatnost, ale také přátelství, komunikace mezi lidmi a týmová spolupráce). Starší skauti, kteří už si v oddíle něco prožili se mohou začít podílet na přípravě družinového programu ve spolupráci s vedením oddílu a přebírají stále větší odpovědnost za chod oddílu.

Pravidelné schůzky: Vždy ve čtvrtek v klubovnách na ulici Na Větru č.p.1133 od 16:00 do 18:00.

Vedoucí skautů: Josef Krátký – Pepus


Sponzoři »