Sněm: Autíčko zůstává vedoucím, Poppy nově zástupkyní

Na pátek 2. února 2023 byl po roce a několika měsících svolán střediskový sněm, na němž se sešlo vedení střediska a  všech oddílů, i další členové.

Seznámili jsme se s hospodařením střediska nebo činností a družinami jednotlivých oddílů. Autíčko si pro nás navíc připravil prezentaci s fotografiemi bývalých vedoucích střediska Zubr od roku 1945. Seznámil nás také s vedoucími střediska Dikobraz, které vzniklo po rozdělení střediska Zubr v roce 1994. Od roku 2008, kdy se lanškrounská střediska sjednotila v jedno, jej pak až doposud vede bratr Autíčko. (Pod článkem se můžete podívat na přehled vedoucích střediska Zubr a Dikobraz).

Přítomní na sněmu poté diskutovali o tom, zda příští rok, kdy lanškrounský skauting oslaví 80 let od svého vzniku, uspořádat výstavu či nějaký program. Shodli jsme se, že ano. (Na tomto odkazu si můžete prohlédnout, jak vypadaly oslavy v roce 2015.)

Hlavním bodem se stala volba vedení střediska a členů revizní komise. Do vedení střediska kandidovala jediná dvojice – Jiří Dušánek – Autíčko jako vedoucí a stávající vedoucí 1. dívčího oddílu Diana Burešová – Poppy jako jeho zástupkyně. Ti byli také zvoleni. Stávajícímu zástupci vedoucímu střediska Matěji Richtrovi – Vypravěčovi, který byl ve funkci od posledního sněmu, jsme poděkovali za jeho stávající činnost a nasazení.

Do revizní komise přítomní zvolili všechny tři kandidáty – Miloslava Uhera – Šroubka, Lenku Gregorovou a Vojtěcha Horáka.

Nakonec jsme hlasovali o zavedení Wi-Fi signálu do klubovny, což však sněm zamítl.

Za přítomné Veronika


Vedoucí střediska Zubr od roku 1945:

Vedoucí střediska Dikobraz od roku 1994, kdy došlo k rozdělení:

Vedoucí střediska Zubr a Dikobraz, které vzniklo sloučením 2008:


Veronika - 2.02.2024, 1. oddíl chlapecký

Sponzoři »