Vernisáž k 70 letům skautingu

V sobotu 30. května 2015 proběhlo na nádvoří lanškrounského zámku slavnostní zahájení výstavy „70 let skautingu v Lanškrouně“.

Pokud se vrátíme k úplným začátkům skautingu v Lanškrouně, zmíníme rok 1945. Na podzim tohoto roku vznikají v Lanškrouně první oddíly Junáka, a to díky sestře Zdeňce Fišerové, roz. Soukupové. Samostatné středisko bylo ustaveno až počátkem roku 1946 po příchodu br. MUDr. Adolfa Antese – Amundsena. Až do února 1948 v Lanškrouně fungoval 1. oddíl skautů a 1. dívčí oddíl. Kvůli nástupu komunismu byla toho roku organizace Junák zrušena. V letošním roce je tomu tedy 70 let, kdy v Lanškrouně vznikl Junák.
Poprvé byl Junák v Lanškrouně obnoven na jaře roku 1968. Tehdy si skauti svůj druhý domov – skautské klubovny – vybudovali na Zámečku. 28. října 1968 byla na zámečku k 50. výročí vzniku ČSR zasazena skautská lípa „strom republiky“. Skautské lípě se daří stále dobře a nemá žádné poškození, které by bránilo jejímu dalšímu růstu. Do roku 1970 v Lanškrouně pracovalo 5 oddílů. Bohužel, nastupující „normalizace“ zhatila další plány a středisko podruhé oficiálně ukončilo svoji činnost.
6. prosince 1989 svolal. br. Jan Špičák – Kazan do Kulturního domu setkání činovníků z osmašedesátého roku a dalších sympatizantů nebo přátel, kteří se rozhodli navázat na původní činnost, a už potřetí v roce 1990 v podstatě založili středisko Zubr. Málokdo si tehdy uvědomoval, že se otevřela cesta k nejdelší kapitole střediska, která trvá do dnešní doby. Cesta to ale nebyla vždy jednoduchá a přímá. Po nadšení z prvních let po obnovení nastal přechod do – v uvozovkách – normálního fungování. Jednou z největších zkoušek také bylo rozdělení střediska Zubr v roce 1994. Tehdy vzniklo nové středisko Dikobraz, které samostatně pracovalo do konce roku 2007. Obě střediska po nějaké době našla společnou řeč, a tak došlo k 1.1.2008 spojení obou středisek a ke vzniku nového názvu – středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun. Jsem rád, že mohu říci, že máme za sebou 25 let nepřetržité činnosti, na které máme všichni, jak tu stojíme, větší či menší zásluhu. Zažili jsme mnoho radostných chvil, ale i překonávali různé nástrahy. V roce 2011 se splnil sen mnoha generací lanškrounských skautů. Město Lanškroun v tomto roce vystavělo na ulici Na Větru novou skautskou klubovnu, ve které jsme se zabydleli. Připomněl bych i některé velké akce, které jsme uskutečnili – výstavy k 50ti a 60ti letům skautingu v Lanškrouně, pořádání celostátního kola Svojsíkova závodu v roce 2005, několik Okresní kol Svojsíkova závodu či Závodu vlčat a světlušek. Samozřejmě nemohu zapomenout na tradiční akce – dětské maškarní karnevaly, střediskové Svojsíkovy závody, účast na lanškrounské Kopě, Drakiádu, DOSILASO a Mikulášskou besídku.

Při této slavnostní příležitosti jsme se rozhodli poděkovat, za dlouholetou pomoc při spravování střediskového majetku, zejména při výstavbě táborové základny a zázemí u klubovny, udělením vyznamenání MEDAILE DÍKŮ“ bratru Jiřímu Černohousovi – Fousovi.

Za pomoc při výstavbě táborových staveb na Kopretinové louce a při skautských lezeckých závodech jsme se rozhodli udělit „MEDAILI PARDUBICKÉHO KRAJE“ – Karlu Skalickému – Charlimu

Za dlouholetou činnost ve středisku při vedení u oddílů jsme se rozhodli udělit „MEDAILI JUNÁKA LANŠKROUN“

Poděkování za finanční podporu akce patří firmě FOREZ Ostrov, SCHOTT Lanškroun, Optika Baková, Městu Laškroun, SANELA Lanškroun, KSH Data, Alema Lanškroun, Jirout reklamy Pardubice.

Fotografie z nástupu pořídil pan Vladimír Skalický. Na další fotografie se můžete podívat i zde . Tyto fotografie pořídil Jirka Krejča.

O akci se můžete dočíst i na webu města, www.lanskroun.eu , kde jsou i fotografie, které pořidili Martina a František Teichmanovi.

O akci se můžete dočíst i webových stránkách Lanskrounska.cz .

Videoreportáž z akce naleznete zde

Autíčko - 30.05.2015, Kronika

Sponzoři »