Sněm střediska aneb volba vedení na 3 roky

Na den 1. dubna připadl sněm střediska Zubr a Dikobraz. A protože se jednalo o „volby“ přejdu rovnou k vyhlášení.

Členové revizní komise

Dále proběhla volba delegátů na sněmy: okresní,krajský a sněm Valný.

Jako významnou návšetvu jsme u nás uvítali br. Lukáše Nastoupila – vedoucí okresní rady a také bratři z krajské rady br. Stejskal – Johan a br. Vítek – Datel.

Martina - 1.04.2016, Kronika

Sponzoři »