Výprava na Cukrovou boudu

V sobotu 19. března se smečka vlčat 1. oddílu chlapeckého vydala na cestu do Tatenice. Po jízdě autobusem jsme se vydali do kopců za vsí, kudy jsme se měli dostat na Cukrovou boudu. Záhy se vlčata dozvěděla, že se nachází na planetě MEZE-3 a že jsou ohroženi invazí vojáků Prvního řádu a musí se včas dostat na bezpečné místo. Kam? To zatím nebylo jasné. Při cestě bylo nutné čelit nepřátelským průzkumníkům anebo se proplížit kolem strážců a získat zásoby na další cestu. Za ně pak šlo získat nápovědu, která jim ukázala, kam se vydat na místo záchrany. Ikdyž to vypadalo špatně, nakonec se tam obě dvě družiny dostaly včas a navíc tam objevily tajemnou zprávu. Při cestě nazpět domů se ji nepodařilo rozluštit, ale snad se to podaří do příští schůzky.

Šroubek - 19.03.2016, 1. oddíl chlapecký – vlčata

Sponzoři »