Slavnostní otevření klubovny

      Skauti si vždycky hledali pro svoji činnost vhodné prostory. V případě našeho lanškrounského střediska to bývaly prostory v Zámečku, bývalý Anahof u ZŠ Dobrovského, v nedávné historii budova na ul. 5.května a Pamova vila na ul. Žižkova; a konečně jsme v tento slavnostní den mohli být všichni svědky otevření nových kluboven na ulici Na Větru…

      Krásnější den jsme si ani nemohli přát – už od brzkého rána sluneční paprsky ozařovaly naše nové klubovny a také poslední přípravy na jejich slavnostní otevření. Postupně přicházeli všichni návštěvníci, kteří byli zvědaví „co že to na okraji Lanškrouna vyrostlo… Jak si to ti skauti zařídili?“. Pozvání přijali i 1.místostarosta Junáka – Jiří Navrátil, starostka města Lanškroun – Mgr. Stanislava Švarcová, radní Pardubického kraje – JUDr. Miroslav Stejskal a další neméně významní hosté.

      Po 10. hodině vše vypuklo vytažením státní vlajky a slavnostním nástupem, jehož součástí bylo mj. předání medailí poděkování Martinu Košťálovi, Stanislavě Švarcové, Lídě Polákové – Lipo a Miloslavu Uherovi – Šroubkovi; a samotné slavnostní otevření kluboven s jejich požehnáním. Potom už se všichni mohli konečně pokochat pohledem na klubovny i zevnitř. Před vstupem však každý musel zatlouct hřebíček jako důkaz své návštěvy. V průběhu dne jsme si pro děti připravili soutěže (prolézání dlouhým pytlem, trefování balonků šiškou, lovení korků čínskýma hůlkama,…), rukodělky (smaltování, vyrábění náučnic a náramků, zažehlovací korálky, malování na látku,…) i tradiční Drakiádu. Nechybělo ani občerstvení, možnost prohlédnutí historických kronik nebo promítání videí z táborů.

      Obrovská zásluha za tento den patří Autíčkovi a několika dalším lidičkám, kteří s uskutečněním této stavby strávili spoustu času, energie a nervů. Jim proto patří obrovský DÍK a vděčnost.

Šárka                         

Autíčko - 1.10.2011, Kronika

Sponzoři »