Ping-pong battle – 5. ročník

V sobotu 21. 11. se v klubovně uskutečnil již 5. ročník pingpongového turnaje skautů z 1. a 31. oddílu.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích, mladší a starší. Systém hry byl nastaven pro hru každého s každým. Zápasy, které se odehrály, měly různou úroveň dle toho, kdo trénoval a kdo si zahrál naposled vloni. Po dvou hodinách byly zápasy odehrány a vítězové byli známi.

Kagegorie mladších:
1. Vojta (31. oddíl)
2. Starosta (1. oddíl)
3. Martin (31. oddíl)
4. Lukáš (1. oddíl)
5. Honza (31. oddíl)

Kategorie mladších:
1. Filip (31. oddíl) a Šroubek (1. oddíl)
2. Sysel (1. oddíl)
3. Ondra (31. oddíl)
4. Jakub (31. oddíl)

Všichni zúčastnění byli odměněni, zbyl i čas na volné souboje.

Tlampač

Tom - 21.11.2015, 1. oddíl chlapecký

Sponzoři »