Cyklovýprava 1. smečky vlčat

V sobotu ráno se nás u klubovny sešlo 20, dost na to, abychom vytvořili slušnou kolonu. Od klubovny jsme se nejkratší cestou vypravili na Kopretinovou louku – přes Sázavu a Lubník. Cesta vedla po silnici, takže jsme museli být ostražití a pořád dávat pozor na auta. Naštěstí v Lubníku jsme ze silnice sjeli a odtud jsme mohli nerušeně pokračovat. Na poli za vsí proběhla první disciplína cykloolympiády – sprint. V co nejkratším čase bylo potřeba projet stanovený úsek. Vlčata se rozdělila do tří kategorií podle školních tříd – předškoláci až druháci, třetáci s čtvrťáky a nakonec páťáci. Nejrychlejší čas se podařilo zajet Tondovi – 41,6 s. Cesta nás pak přivedla k brodu v údolí Hraničního potoka. Ti odvážnější si ho zkusili projet, ale nakonec došlo na všechny, protože v údolí nás čekalo ještě pět dalších.

Druhou disciplínou cyklosoutěže byla jízda do vrchu – po lesní cestě, která stoupá od silnice a vede nad tábořištěm. Trasa to nebyla jednoduchá a vyjet až nahoru k táborišti se podařilo jen nemnoha. Mezi těmi nejzdatnějšími byli Lojza, Kukyn, Honza Gregora, Tom, Míša a Kája. Na tábořišti jsme si u srubu dali oběd a po něm následovala mezidružinová hra. Každá družina měla do vymezené části lesa vysílat po jednom svém členovi, který musel hledat lísteček s číslem své barvy. Lístky byly očíslované od 1 do 20, takže „zvědové“ se po štafetovém způsobu prostřídali. Nejrychlejší byli nakonec Orlíci, po nich Mufloni a nejdéle trvalo najít všech dvacet lístků Lišákům.

Po hře jsme zjistili, že čas běží rychleji než se zdálo a protože nás ještě větší kus cesty čekal, vyrazili jsme dál. Při cestě do Herbortic jsme minuli mlýn, který býl cílem předchozí výpravy, a dorazili jsme do Herbortic. Tam proběhla krátká zastávka k doplnění vody a pak nás čekal největší kopec toho dne – výšlap na Chudobu. Odtud jsme pokračovali dál na Pláňavy, odkud jsme opatrně po lesní cestě sjeli dolů do údolí Moravské Sázavy a pak rychle do Lanškrouna ke klubovnám.

Cykloolympiádu jsme nakonec nestihli celou, takže po obou disciplínách se stali vítězi v jednotlivých kategoriích Lojzík, Kukyn a Míša. Na příští schůzce je čeká sladká odměna…

Šroubek - 14.05.2011, 1. oddíl chlapecký – vlčata

Sponzoři »