Výprava Sněženek

Sobota 19.listopadu 2011

Ráno v 9 hodin jsme se sešly u klubovny, kde na nás čekal dopis, který byl rozkouskovaný a tak nám nezbývalo než ho složit a vyluštit. Dozvěděly jsme se, že nás čeká cesta, a že se máme rozdělit na dvě skupinky. Naneštěstí sme se sešly jen 4 a 3 vedoucí, tak se žádné dělení nekonalo, a mohly jsme společně vyrazit po pochodových značkách do neznáma. Cestou nás čekalo pár zastávek, kde jsme se dozvěděly o dobrodružstvích Alenky z kraje divů(naše celoroční hra). Jak cesta ubíhala stihly jsme si zahrát několik her a dokonce si pohladit koně. Cíl naší cesty byla Zubrovka, kde jsme si chtěly uvařit na ohništi oběd, ale zničeho nic se objevila spousta myslivců a my zjistily, že se tu koná hon. Tak nezbývalo než vzít všechny věci a gulášek si uvařit uvnitř Zubrovky na kamnech. Chaloupku jsme si hezky vytopily, zahrály si několik her, snědly guláš a byl čas návratu ke klubovně. Cestou zpátky jsme ještě hrály POTOPA, BOMBA, NÁLET. Dorazily jsme do klubovny, kde jsme měly ještě čas a tak jsme si uvařily teplý čaj, abychom po cestě trochu rozmrzly, a zahrály si hry. Ani jsme se nenadály a byla tu šestnáctá hodina a my se rozloučily a vyrazily k našim domovům. 

Naťa’s                            

Tom - 19.11.2011, 37. oddíl dívčí

Sponzoři »