Tábor Prorubky 2013 (37. oddíl)

Jako každé léto i letos jsme se vydaly na 14 dní z města, abychom strávily čas obklopeny přírodou a užily si léta plné her a zábavy. Letošní tábor se uskutečnil na tábořišti Prorubky nedaleko Rychnova nad Kněžnou společně s kluky z 31. a 33. oddílu. Celých 14 ní jsme se těšily z krásného letního počasí a tak jsme byly velice rády že nám hned vedle tábořiště tekla říčka Kněžná, kde jsme se mohly osvěžit.

Tento rok byla táborová hra ve stylu Ekologické expedice. Vše začalo konferencí profesorů, kteří nás seznámili s problematikou znečištění planety a s novým druhem zvířete tzv. ropákem, který se objevuje právě v místech s vysokým znečištěním. Děvčata tak měla jedinečnou příležitost se při splnění daných požadavků od profesora EKODIKA stát členkami této ekologické expedice a pomoci při obnovení přírodního bohatství okolí Prorubek, kde se podle zpráv Ropáci začali přemnožovat. Celý tábor byl tak zasvěcený snaze vyčistit zamořené území a zbavit se tak ropáků. Plnily tak nelehké úkoly v boji proti těmto tvorům a přitom poznávaly přírodní krásy naší země.

Tábor však nebyl pouze o táborové hře, ale zažily jsme zda také různé sportovní turnaje, vyrobily jsme si nějaké výrobky. Během tábora jsme si také vyzkoušely jaké je to postavit si přístřešek z přírodních materiálů, ve kterém jsme také jednu noc přespaly. Během tábora jsem se také několikrát společně s kluky sešli u táborového ohně, kde jsme si společně zazpívali písničky a tvořivější z nás si připravili scénky. Během tábora se také konal Slibový oheň na kterém složilo několik s nás světluškovský nebo skautský slib. Ačkoliv byli táborové hry oddělené pro děvčata a chlapce i tak jsme měli možnost se potkávat při každodenních nástupech, při jídlech a v rámci společných programů.

Veliké díky patří vedoucím za jejich práci a sílu při tvorbě a organizaci tábora a táborové hry. Díky jejich práci bylo tak možné prožít 14 krásných dní naplněných pestrým programem a skautských ideálů.

Natálie - 13.07.2013, 37. oddíl dívčí

Sponzoři »