Skautský den na železnici v Mladějově

Výprava se uskutečnila 19.9. 2010. Ve 12:15 jsme na kolech vyrazili od klubovny směr Mladějov. Výpravu čítalo 5 dětí a dva vedoucí. Naše trasa vedla Lanškrounem směrem na Žichlínek, který jsme z větší části projeli po zadní cestě. Na konci Žichlínku jsme odbočili do poldru, na jehož stavidle jsme si dali svačinu. Zbytek cesty pak pokračoval opět po silnici. Po příjezdu na místo nás ihned každého vybavili tabulkou se seznamem různých disciplín a my vyrazili k jejich plnění. Protože do odjezdu vláčku zbývala jen půlhodina, stihli jsme jen „Kufr cestujících“ (což byla Kimova hra), a prohlídku bývalé parní elektrárny. Pohled na přijíždějící parní mašinku, která vypouštěla oblaka dýmu a páry, byl opravdu úchvatný. Na očích mladších členů výpravy bylo vidět, že následující cesta v otevřeném vagonku skrz křoviska po křivých a drncavých kolejích je pro ně nezapomenutelným zážitkem. Na Vekslu, kde se vystupovalo, byli nachystány další úkoly k plnění. My se vrhli na lov bizonů, které představovaly dvě pneumatiky. Úkolem bylo je pomocí klacků zastavit, což se ukázalo jako téměř nesplnitelné. Navzdory neúspěchům nás tato hra tolik bavila, že jsme se už k jiným nedostali. Pak jsme se vrátili vláčkem zpět a začali se chystat na cestu k domovu. Ta proběhla po stejné trase s jedinou komplikací, kterou představovalo Tomíkovo píchlé kolo. Protože sebou neměl lepení ani náhradní duši, musel se jeho odvoz domů zajistit autem. Jeho úlohu vedoucího o dva kilometry dále převzal pan Starý, který nám přijel naproti. Cestou jsme si udělali krátkou zastávku, jíž jsme si zpestřili házením žabek. V dobré náladě jsme v 17:37 dorazili ke klubovně.

členové výpravy: Láďa Pavlas, Pavel Starý, Vojta Skalický, Martin Říha, Pavlínka Skalická vedoucí: Tomík Resler, Sever

Martin Skalický

Autíčko - 19.09.2010, 33. smečka vlčat

Registrační kalkulačka

Sponzoři »