Historie oddílu

Historie 31.oddílu

Historie 31. oddílu začíná v roce 1968, kdy ve středisku Zubr vzniká 3. oddíl. Zakladatelem a vůdčí osobností oddílu byl P. Josef Kacálek – Dikobraz. Toto jméno si přinesl z předválečné skautské činnosti. Seznamoval mládež, kterou kolem sebe shromáždil se skautskými ideami, se skautskou prací a organizací českého Junáka. Chlapci se nejdříve scházeli u něj na faře a postupně se vytvářely družiny, podle výsledků z praktické skautské činnosti vykrystalizovali rádcové družin a život vznikajícího oddílu se stále více formoval dle junáckých pravidel. To byl začátek roku 1968, kdy oddíl tvořily kromě družin skautů také dvě šestky vlčat.

Od té doby prošel 3. oddíl řadou změn. Po roce 1990 byla získána zchátralá budova na ulici 5. května, která se musela nejdříve zrekonstruovat, aby se v ní mohly konat schůzky (současná klubovna střediska Dikobraz). Na prvním letním táboře, který se konal na Zubrovce v roce 1991 se hrála táborová hra Alvarez. Další letní tábory byly v Tiscích a Trpíku. Kvůli rozporům ve vedení střediska Zubr vzniká dne 4.1.1994 středisko Dikobraz. 20. ledna se koná ustavující sněm. Od této chvíle začíná působit vlastní 31. oddíl, jehož prvním vůdcem se stal Zdenek Gregora. Tábor byl ve Štítech na louce „U Salvátora „. Rok 1995 byl rokem, kdy se konal Svojsíkův závod. Střediskové kolo bylo uspořádáno na Zámečku. Zvítězila v něm družina Jestřábů, která v okresním kole obsadila 4. místo. Tábor se konal opět u Štítů, ale tentokrát byl třítýdenní, a to z toho důvodu, že si jej chtěli skauti postavit sami bez pomoci rodičů. V roce 1996 byl do třetice „U Salvátora“, ale tentokrát to bylo naposled, protože za poslední rok zde byl vykácen průsek lesem, kterým vedlo vedení vysokého napětí, kde samozřejmě ještě nevedl proud. O rok později v roce 1997 se opět po dvou letech konal Svojsíkův závod. Družina z našeho oddílu v okresním kole v Brandýse nad Orlicí obsadila 4. místo před hlídkami z Ústí nad Orlicí a Dolní Dobrouče. Na tábor jsme jeli do „Kátru “ nedaleko Tatenice. V roce 1998 se nekonal tradiční stanový tábor, ale týdenní putovní cyklistický tábor za krásami Moravy, jehož organizaci si vzali na starosti bratři Antilopa a Roman Šilar. Ti, kteří se jej nezúčastnili jeli na tábor s vlčaty do Výprachtic, kde jim pomáhali s prací a působili jako nazgulové při táborové hře Pán prstenů. Střediskové kolo Svojsíkova závodu v roce 1999 bylo uspořádáno na tábořišti „Knoflík“. Na prvním místě skončila družina Delfínů z Dolní Dobrouče, kteří zde byli na návštěvě („hostovali „). Naše družina Ostřížů skončila hned za nimi. Do okresního kola se však nepodařilo sestavit hlídku. Na tábor jsme jeli do Podolí u Nového Města na Moravě, kde se hrála táborová Záchrana Atlantidy. Roku 2000 se tábor konal nedaleko Těchonína. Táborovou hru tentokrát neměli skauti vlastní, ale hráli spolu se skautkami a světluškami hru Mise na Taz325. Po prázdninách přišlo od vlčat hodně nováčků, a proto byla po několika letech znovu obnovena družina Jestřábů. Na jaře 2001 však řada z nich odešla a náš oddíl opět tvořila jen jedna družina – tentokrát Jestřábi. Ve Svojsíkově závodě obsadila tato družina v okresním kole 2. místo za Dolní Dobroučí, které zopakovala i o několik týdnů později v krajském kole a zajistila si účast v celostátním finále, kde skočila na 8. místě. Díky tomuto historickému úspěchu byl dokonce náš oddíl (družina) oceněn jako úspěšný reprezentant města. Na táboře jsme byli podruhé v Těchoníně a hrála se táborová hra Alvarez. V lednu 2002 jsme se po dlouhé době opět zúčastnili Memoriálu Břéti Hampla, závodu tříčlenných hlídek v České Třebové, kde dvě hlídky z našeho oddílu obsadily 3. a 4. místo. Tábor se uskutečnil po devíti letech v Trpíku. Táborová hra se jmenovala „Beneficence expedition “ na motivy knihy od Jacka Londona. Na podzim jsme závodili na Závodě skautských hlídek v Dobrouči, kde naše jediná tříčlenná hlídka obsadila 4. místo. Rok 2003 byl opět rokem Svojsíkova závodu. Družina Jestřábů po vítězství v okresním a krajském kole postoupila opět do Ústředního. V něm už takové štěstí neměla a po zbytečných chybách skončila na přesto skvělém 2. místě. Mimo to ještě náš oddíl vyhrál na jaře Memoriál B. Hampla v České Třebové a Závod skautský hlídek v Dobrouči na podzim. Tábor byl ve Vápenkách u Dolní Dobrouče, kde jsme hráli táborovou hru „Čeští letci v RAF“.

Mezi tím vším naše činnost obsahuje schůzky, výpravy, různé sportovní akce, hry a jiné. Postupně zde získáváme základní skautské znalosti a dovednosti, které potom použijeme v praxi ať už na táborech nebo výpravách.

V současné době (školní rok 2023/2024) tvoří náš oddíl tři družiny – Ostříži, Orli a Káňata. Družina Jestřábů v roce 2007 zanikla a její název se stal novým názvem oddílu. Vedoucím oddílu je Filip Černohous – Tlampač. Scházíme se na pravidelných schůzkách, které jsou vždy ve středu od 16 do 18 hodin a od 17 do 19 hodin v klubovně na ulici Na Větru 1133.

Sponzoři »