Záchrana pirátského zajatce

Výprava 1. smečky vlčat 6. listopadu se záhy změnila z klasického výšlapu na stopování znamení, která po sobě zanechal pirátský zajatec a kterého bylo potřeba vysvobodit. Na první indicii jsme narazili u prolézací lodi na koupališti, když jsme se pustili do uklízení odpadků (aneb naší snahou nejlepší buď čin).

Stopy vedly po známých cestách, ale záhy za Eduardovým pramenem odbočili do neprobádaného lesa a do polí za Ostrovem. Na cestě nás čekalo kromě hledání trasy, kudy piráti zajatce odvlekli, také několik úkolů. Museli jsme si nachystat odlitky stop a nasbírat dostatek rostlin a pozůstatků zvířat, projít ztíženou trasou (napnutá lana na mostku bez dotknutí) nebo vyluštit šifru. Cesta vedla proti proudu potoka kolem Bendova rybníka až k dalšímu rybníčku k chaloupce, kde byl zajatec vězněn.

Chvíli to vypadalo, že piráti budou ochotni vyměnit zajatce za výkupné, ale tahle naděje se nevyplnila. Nakonec došlo i na boj, ale vlčata statečně piráty a jejich pomocníky porazila a zajatce zachránila. Po rozdělení pokladu jsme se pak vrátili velmi rychlým krokem zpátky na místo, odkud jsme vyráželi.

Šroubek - 6.11.2021, 1. oddíl chlapecký – vlčata

Sponzoři »