Výprava 1. smečky na srub

V pátek 25. 5. jsme se sešli v 17 hodin u klubovny v hojném počtu, a to 15 vlčat a 3 vedoucí. Na začátku výpravy se kluci dozvěděli, že se ocitli v době Búrské války na straně Britů. Nejdříve jsme museli dojít na základnu, která se nacházela v místě našeho srubu v Kátru. Po příchodu jsme postavili stany, i když někteří nakonec spali ve srubu. Před tím, než šli kluci spát, se dozvěděli, že budou pomáhat při obraně města Mafekingu pod vedením samotného Roberta Badena-Powella. Město ale bylo obleženo, tak mohli očekávat nesmírně těžký úkol pro další dny.

V sobotu po rozcvičce, snídani a hygieně na kluky čekal bojový výcvik, který je měl naučit přežít v přírodě a zároveň je připravit na boj s nepřáteli. Během výcviku poznávali rostliny, naučili se připravit si ohniště, luštit nepřátelské šifry, chodit podle skautských značek a vyzkoušeli si svoji tělesnou zdatnost. Po obědě naši zvědi vystopovali, kudy chodí nepřátelští poslové. Cestou kluci šli po značkách, poznávali rostliny, zakreslovali cestu, kterou pochodovali, dále museli jít část cesty se šátky na očích a pouze jeden viděl, nebo museli jít bez mluvení. Nakonec přemohli posla a získali zprávu, ve které bylo, že zítra mají dobrou šanci dostat se z obležení a spojit se s hlavní britskou armádou. Před večeří museli uvařit čaj na ohništi, které si sami připravili. V této době přijela další dvě vlčata. Potom si na ohništi všichni opekli špekáčky. Po večeři jsme měli slavností oheň, během kterého vlčata, která splnila nováčkovskou zkoušku, dostala šátek a turbánek. Večer proběhla bojová hra, ve které se kluci museli proplížit k věži (srubu) obsazené nepřáteli. Cestou je ale mohli chytnout obránci. I přes důkladnou obranu se několika vlčatům povedlo dostat do věže.

V neděli se kluci probili z obležení. Museli projít územím, které bylo bráněno búrskými vojáky. Během toho sváděli s útočníky urputné boje pomocí šišek. Nakonec se jim podařilo probít se nepřátelskými řadami. Poté si kluci sbalili věci, pomohli nám sbalit stany a po obědě vyrazili směr autobus, který je pohodově dopravil do Lanškrouna.

Šroubek - 25.05.2012, 1. oddíl chlapecký – vlčata

Sponzoři »