Krajské kolo ZVaS v Dolní Dobrouči

V sobotu 2.6.2012 se družinky Sněženek a Rysčata vydaly na Krajské kolo Závodu vlčat a světlušek. Cesta nebyla daleká, protože se závody konaly v Dolní Dobrouči. Po příjezdu jsme se zaregistrovali a čekali než dorazí všechny skupinky. Na nástupu jsme se dozvěděli všechny důležité informace a závody tak mohli začít. Trasa dlouho kolem 3 km vedla přes louky a lesy v okolí skautské klubovny. Družinky měly na stanovištích prokázat zda znají a mají dovednosti nejen ze skautské praxe. Měly například rozpoznat obrázky zvířat a rostlin, pracovat s mapou, prokázat zručnost, vyhledávat informace a v neposlední řadě také vyluštit šifru. Všechny skupinky byly velice šikovné, takže konkurence byla opravdu veliká. Celý závod byl protnut příběhem Stromoucha, kterému měli závodníci splněním úkolů dokázat, že ví jak se chovat v přírodě a jsou hodny toho se s ním setkat. Na posledním stanovišti si tak zavázali oči, a byli dovedeni k samotnému Stromouchovi, kterému měli složit básničku, aby se jim ukázal. Od něj poté dostali památeční placku na tyto závody a mohli se vydat k cíli, kde na ně čekal oběd. Než jsme se dozvěděli výsledky tak jsme hráli spoustu her s ostatními družinami a měli tak možnost poznat nové kamarády. Celé závody vyvrcholily vyhlašováním výsledků. U obou kategorií to bylo velice napínavé. Družinka Rysčata se umístila na krásném 5. místě. U světlušek to však bylo pro nás napínavější, protože se první 3 místa vyhlašovala nakonec a v nás jen napětí rostlo. Sněženky se umístily na úžasném druhém místě, od prvního vzdáleny o pouhý 1 bod. Oběma skupinkám tak patří veliká gratulace.

Autíčko - 2.06.2012, 33. smečka vlčat

Sponzoři »