Tříkrálová sbírka 2010

Jubilejní desátý ročník Tříkrálové sbírky pořádané Českou katolickou charitou se konal i v Lanškrouně. Letos se přípravy a průběhu akce ujalo skautské středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun pod vedením Jiřího Dušánka. „O organizaci nás požádala Oblastní charita Ústí nad Orlicí se správním střediskem v Letohradě, kromě Lanškrouna jsme měli na starosti i Horní Třešňovec.“ Jak samotní dětští představitelé tři králů, tak jejich dospělý doprovod tvořili členové střediska. „Velmi nás mrzí, že vzhledem k malému počtu králů a nepříliš vhodnému počasí se nepodařilo dostat do všech míst města Lanškrouna. Chtěli bychom se omluvit všem, kteří marně čekali na jejich příchod,“ vysvětluje Jiří Dušánek. Přestože králů nebylo podle slov organizátora dostatek, v samotném Lanškrouně se vybralo 95.147,–, což je částka o víc jak dvacet tisíc korun vyšší, než vloni. Sbírka v Horním Třešnovci, kterou měli skauti také na starost, vynesla 14.509,–. Výtěžek sbírky bude věnován na provozní náklady charitních aktivit pro občany celého orlickoústeckého regionu, kromě jiného peníze poputují např. do rodinného centra Kopretina v Horní Sloupnici či do Domu pokojného stáří v Ústí nad Orlicí. Samotní výběrčí v převlecích za Kašpara, Melichara a Baltazara se setkávali většinou se vstřícnými reakcemi. „Kromě jednoho člověka na Pivovarském náměstí, který nás vyhodil, jsou všichni moc milí a dávají docela dost,“ sdělila promrzlá dívka doprovázející koledníky v centru Lanškrouna. Majitelé obchodů i obyvatelé bytů a domů výměnou za příspěvek dostávali drobné dárky od Charity, jedním z nich byly i Charitní aktuality, kde lze najít detaily o všech subjektech, na které se letos přispívalo. Součástí tříkrálového koledování je i psaní posvěcenou křídou na rámy dveří. Nápis, který zdobí dům po celý následující rok K+M+B+201, není zkratkou jmen tří králů, jak praví lidová tradice. Počáteční písmena patří slovům věty Christus (Kristus) mansionem benedicat ? Ať Kristus požehná tomuto příbytku. Mezi iniciálami nejsou plusy, ale křížky symbolizující Otce, Syna a Ducha Svatého.

Autorká článku: Kateřina Kokešová

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se účastnili třítkrálové sbírky.

Autíčko

Autíčko - 9.01.2010, Kronika

Registrační kalkulačka

Sponzoři »