Tábor chlapecké Jedničky

Jak je pro náš oddíl tradicí i letos proběhl letní tábor. První prázdninové dny jsme strávili s 1. dívčím oddílem na našem střediskovém tábořišti – Kopretinové louce.

Zatímco skauti spojovali železniční tratí východní a západní břeh Spojených států, vlčata prožila příběh Pirátů z Karibiku. Skauti dokázali vykoupit území pro stavbu železnice a nakonec ji i zdárně projet se svými vláčky – o čemž se můžete přesvědčit ve fotogalerii. Mimoto vyrazili na tradiční třídenní survival, změřili síly v tábornických dovednostech i finské stezce. Složením skautského slibu rozšířili řady těch, kteří to myslí vážně bráškové Starosta, Turbánek a Svišť. Na památku táborové hry ponese tento tábor v našem skautském archivu název Tábor železničářů.

Protože se vlčata potýkala s nepřízní moře, oblud a jiných problémů dostal jejich tábor název Tábor mokrých pirátů. Dvě pirátské posádky se hned zkraje tábora upsaly kapitánu Jacku Sparrowovi a hrdinně čelili všem nástrahám, které na ně nastražil úskočný Davy Jones a Východoindická společnost. Všichni se nakonec utkali s vlastnoručně vyrobenými bambitkami ve velké bitvě o Černou perlu. Kromě pirátství ale vlčata na táboře zažila i řadu dalších dobrodružství – při lovu bobříka odvahy, na výpravě s Nugetkou pod stan, při startu balonu a při táborových olympiádách. Došlo sem tam i na trochu té poctivé táborové práce v kuchyni a při výrobě laviček. Nakonec to ale všechna vlčata se ctí zvládla. A podobně jako u skautů, i zde se našla řada adeptů, kteří se dokázali připravit na svůj slib (Michal, Soptík, Vincent – Mravenec, Prokop – List a Áďa).

Na letošním táboře jsme použili nové plachty na podsadové stany, které z části byly financovány z dotačního programu Pardubuického kraje, za což děkujeme.

Malou ochutnávku najdete v připojených fotogaleriích (a omlouváme se, že zase máme takové zpoždění…)

Fotogalerie Tábora železničářů (skauti)

Fotogalerie Tábora mokrých pirátů (vlčata)

Vypravěč & Šroubek

Šroubek - 30.06.2018, 1. oddíl chlapecký

Sponzoři »