TÁBOR BOUŘÍ – 1. oddíl chlapecký

1. oddíl chlapecký strávil letošní tábor na Kopretinové louce. Trošku zvláštní byl v tom, že název tábora vlastně nikdo z účastníků doteď neznal. Neboť závěr tábora byl tak nabitý, že jsme se na něm v tom shonu nestihli shodnout. Nicméně název Tábor bouří určitě vystihuje to, co nás provázelo během celé doby trvání. Ostatně malá videoukázka hovoří sama za sebe.(táborové krupobití)

Pro vlčata se tábor nesl ve starořeckém duchu. Zástupci tří měst – Athén, Sparty a Théb – se pustili do plnění 12 bájných Héraklových úkolů, aby dosáhli Olympu a mohli ochutnat božskou ambrózii. Přitom podnikali větší či menší výpravy do okolí a učili se novým dovednostem.

Skauti se zase museli potýkat s těžkostmi objevitelů nových zemí, když se vžili do rolí námořníků objevujících Ameriku. Museli zvládnout cestu přes oceán ve stísněných kajutách svého korábu, přes udržení hlídkového ohně po přistání, až po stavbu voru pro plavbu do vnitrozemí. Na závěr je čekal boj s domorodci o získání pokladu.

Nejlépe asi přiblíží táborové události malá fotogalerie připojená k tomuto příspěvku.

Šroubek - 14.07.2012, 1. oddíl chlapecký

Sponzoři »