Střediskový Závod vlčat a světlušek

V sobotu 28. dubna proběhlo na Zubrovce střediskové (před)kolo Závodu vlčat a světlušek (ZVaS). Účastnili se i skauti a skautky, nicméně postup čeká jen některé hlídky mladších soutěžících. Ostatně jako každý sudý rok. Takže několik hlídek světlušek a vlčat z našeho střediska změří 12. května síly s ostatními na základním (neboli okresním) kole v Dlouhé Třebové. Ti nejlepší pak postoupí na kraj a krajští vítězové proti sobě stanou na podzim v celostátním kole.

Zpátky ale k proběhlým závodům u nás. Síly změřilo celkem pět hlídek mladších a čtyři hlídky starších. Je to o něco méně než v předchozím roce. Závod se nesl v duchu letošního významného výročí 100 let od vzniku ČSR. Takže závodníci se potkali s některými výraznými osobnostmi, které byli nejen se vznikem, ale historií státu spjaté. V kategorii vlčat a světlušek nakonec triumfovaly Pomněnky z 37. dívčího oddílu a v kategorii skautů a skautek byly nejúspěšnější Ostříži z 31. oddílu. Podrobněji jsou výsledky v přiložených listinách.

Výsledková listina – vlčata a světlušky

Výsledková listina – skautky a skauti

Šroubek - 1.05.2018, 1. oddíl chlapecký

Sponzoři »