Střediskové kolo ZVaS

V sobotu 26. dubna 2014 v okolí Zubrovky proběhlo střediskové kolo Závodu vlčat a světlušek, kterého si účastnili ve své kategorii družiny skautek a skautů. Po slavnostním nástupu v 9:30 hodin vystartovaly naráz tři hlídky družin skautů a skautek do závodu. Následně v 10 minutových intervalech startovaly družiny světlušek a vlčat. Během závodu pro družiny byly připraveny stanoviště – BESIP, Logické myšlení, Příroda, Komunikace, Kuchařské dovednosti, První pomoc, Fyzická zdatnost, Vlast a skauting. Všechny družiny došly do cíle, i přes závěrečnou nepřízeň počasí. Po doběhnutí družinek na ně čekal teplý buřgulášek, uvařený oldskauty. Závod byl ukončen nástupem, kde všem dětem byla předána sladká a věcná odměna.

Autíčko - 26.04.2014, Kronika

Sponzoři »