Jarní výprava vlčat

V sobotu 5. dubna jsme s vlčaty vyrazili do okolí Lanškrouna. Byla to naše už druhá výprava toto jaro. Těšili jsme se na pěkné počasí, jak se stalo v uplynulých dnech zvykem, ale tentokrát jsme se nedočkali. Nám to ale nevadilo. U klubovny jsme se rozdělili do družin (jak jsme zvyklí ze schůzek) a následně byl vyhlášen tzv. Františkům turnaj. Takový malý trénink na nadcházející závody. Pak jsme se vydali na cestu směr střední zemědělská škola a kolem psího útulku dál do polí na střediskovou základnu Zubrovka. Po cestě si družiny zvolily své rádce.
Po krátké hře „Nádech“ nás u Zubrovky čekal první a asi nejnáročnější úkol celého turnaje – připravit si ohniště, sehnat dříví a zapálit oheň. Těm šikovnějším se pak podařilo opéct si špekáčky (nakonec se ukázalo, že to byly všechny družiny). Ačkoli se nám během přípravy poněkud rozpršelo, po uklizení ohnišť jsme vyrazili dál směrem k rybníkům. Za chatovou osadou jsme si zahráli na kohoutí zápasy. Z napínavých bojů vyšly vítězně družiny Muflonů a Orlíků. Třetí soutěží turnaje bylo znalectví rostlin. Každá družina nasbírala co nejvíc rostlin, co znala, a pak se snažila přebít ve svých znalostech ty ostatní. Pak už nebylo mnoho času, museli jsme se od Eduardova pramene rychle vydat na cestu zpět. Při ní jsme ještě stihli čtvrtou soutěž – Přístavy a lodě. Každá družina určila jednoho člena jako přístav a „oslepené“ lodě se snažily podle domluveného signálu najít svůj přístav. Zde se nejvíce dařilo Orlíkům.
Na koupališti nás už čekalo jen vyhodnocení celého turnaje a sladká odměna. Tu největší si odnesla družina Muflonů, druhá skončila družina Orlíků a třetí místo náleželo Lišákům.

Šroubek - 5.04.2014, 1. oddíl chlapecký – vlčata

Sponzoři »