Sněm střediska

V pátek 26. dubna 2013 od 18:30 hodin v klubovně proběhl řádný sněm střediska s volbou vedoucího střediska, členů revizní komise a delegátů pro sněmy VOJ. Na sněmu za dlouholetou příkladnou činnost obdrželi vyznamenání „Medaili DÍKŮ“ ss. Martina Černohousová – Šaman a br. Miloslav Uher – Šroubek. Za dlouholetou činnost při vzdělávání činovníků v rámci českého skautingu obdržel vyznamenání „Sv. Jiří – bronzový stupeň“ br. Martin Krátký – Kecka. Br. Jiří Dušánek – Autíčko obržel střediskové vyznamenání. Volba sněmu dopadla takto:

vedoucí střediska: Jiří Dušánek – Autíčko zást. vedoucího střediska: Martina Černohousová – Šaman členové revizní komise: Martin Krátký – Kecka, Václav Polák – Venuše

Po sněmu se sešli členové revizní komise a zvolili si předsedu revizní komise br. Martina Krátkého.

Autíčko - 26.04.2013, Kronika

Sponzoři »