Sněm střediska

Ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Lanškroun se sešli činovníci střediska na řádném volebním sněmu. Sněm střediska navštívil předseda ORJ br. Lukáš Nastoupil. Na sněmu proběhla volba vedoucího střediska a jeho zástupce, volených členů SRJ a členů revizní komise. Po samostné volbě probíhala ještě diskuze k předvolebním tématům valného sněmu, kdy jsme zaujali stanovisko ke skautským krojům, názvu a hodnocení.

Výsledky voleb:

vedoucí střediska: Jiří Dušánek – Autíčko zástupce vedoucího střediska: Tomá Skalický

Volený člen SRJ: Martina Černohousová – Šaman

Členové RK: Martin Krátký – Kecka, Jarmila Beranová, Stanislav Skalický

Autíčko - 8.10.2010, Kronika

Sponzoři »