20. výročí od obnovení skautingu v Lanškrouně

Letos tomu je 20 let co byl v Lanškrouně po sametové revoluci obnoven skauting. Toto výročí jsme si připomněli na Novém zámku u Lanškrouna. Pro návštěvníky byla v zámecké věži připravena výstava „Skauting v Lanškrouně“. Na prostranství před zámečkem vyrostl i malý skautský tábor. V 10:00 hodin br. Bonzo zavel k nástupu. Na nástupu byly vyznamenání současní a bývalí činovníci střediska – „Medailí střediska“ či „Čestným diplomem“. V průběhu dne si mohli děti vyzkoušet různé aktivity. V podvečer br. P. Jan Polák ve sklepení zámecké věže sloužil mši svatou. Po mši svaté, byla na večerním nástupu sejmuta vlajka. Po ukončení nástupu všichni přiložili k ruku dílu a malý skautský tábor zbourali. Co se stavělo půl dne, bylo za půl hodiny zbouráno a zabaleno a uchráněno před začínajícím deštěm. Celý den jsme ukončili táborovým ohněm za doprovodu skupiny Šlápák. Všem kteří přiložili ruku k dílu a připravili akci patří jedno velké DÍK. Bez jejich elánu a obětovaného času, by se tato akce nemohla uskutečnit. Ještě jednou mockrát DĚKUJI.

Autíčko - 25.09.2010, Kronika

Registrační kalkulačka

Sponzoři »