Poklad na ostrově

Sešli jsme se v 17:00 u klubovny. Šli jsme na autobusovou zastávku, odkud jsme jeli do Dolní Čermné. Ubytovali jsme se v místní skautské klubovně, a hned jsme si šli zahrát bezjmenou hru s klacky a dvojitou koulí. Potom jsme šli hrát „UNO“ ! A rozbalili spacáky a šli spát. Ráno jsme si vyčistili zuby a nasnídali se. Následoval výcvik, kde nás učili morseovku, střílení ze vzduchovky,a orientace s mapou. Šli jsme na břeh chytat ryby (kolíky) a přitom jsme našli láhev s mapou. Na mapě bylo vyznačeno několik bodů, po kterých jsme měli jít. První byl u hřbitova, druhý byl u pramene „Crk“. Pak jsme šli po ostatních bodech. Vařili jsme si guláš a došli jsme zpátky do klubovny. Potom jsme si vzali vesty a pluli jsme s raftem na ostrov, kde jsme v západní části vykopali díru. Byl tam poklad, peníze udělané z víček od piva. Šli jsme do klubovny, kde byl na stole džus (mošt) a bonbony. Potom jsme šli hrát fotbal , pak jsme šli spát. Ráno jsme šli na mši a měli program s Lukášem o svatém Františku z Asisi. Jeli jsme autobusem do klubovny a šli domů. Bylo to super!

Zelená družina vlčat

- 4.10.2013, 33. smečka vlčat

Sponzoři »