Mikulášská besídka

V sobotu 3. prosince se v prostorách jídelny ZŠ B. Smetany  konala tradiční mikulášská besídka. Na tuto každoroční akci jsou zváni kromě dětí z oddílů i rodiče. Nejen pro ně si jednotlivé družinky připravily a nacvičili scénky, hry a představení. Po všech představeních mezi nás přišel i svatý Mikuláš, který pochválil hodné děti, odměnil je a promluvil do duše všem zlobidlům. Po návštěvě Mikuláše a andělů, jsme besídku zakončili tradičním Gilwellským kruhem přátelství a zpěvem večerky.

Autíčko - 3.12.2016, Kronika

Sponzoři »