Meziročně stoupl počet členů střediska. Nejvíce je vlčat

Registrace v Junáku – českém skautu na rok 2022 je hotová, tudíž známe nejnovější informace o členské základně ve středisku Zubr a Dikobraz. Lanškrounské skautské oddíly dohromady čítají 267 členů (165 dětí a 102 dospělých), což je v meziročním srovnání o pět lidí více.

Nejpočetnějším oddílem je tradičně 37. dívčí oddíl, který čítá 68 světlušek, skautek a vedoucích. Následuje jej 1. dívčí oddíl s 56 členkami a třetí je 1. chlapecký oddíl čítající 38 členů. Nejmenším oddílem je naopak Klub dospělých se šesti členy.

Ačkoliv první dva největší oddíly jsou dívčí a ve středisku je více žen než mužů (141 a 126), nejpočetněji zastoupenou kategorií jsou chlapci ve věku do 11 let, tedy vlčata. Ve středisku je jich v 1. chlapeckém oddíle a ve 33. smečce dohromady 47. Světlušek je pak o jedenáct méně.

Za zmínku jistě stojí také fakt, že zatímco skautek je 32, skautů pouze patnáct. I ve starší výchovné kategorii (roveři a rangers) převládají ženy nad muži poměrem 35 ku 22.

Zajímavé informace také nalezneme, pokud se zaměříme na věkové složení jednotlivých oddílů. Například zatímco v 31. oddíle Jestřábi se počet dospělých členů od roku 2020 zvýšil (z osmi na čtrnáct) a počet dětí se ve stejném období snížil (ze sedmnácti na deset), ve 33. smečce vlčat vidíme opačný trend. Zatímco počet dospělých vedoucích zde dlouhodobě stagnuje, počet dětí se od roku 2018 zvýšil více než o polovinu (z dvanácti na 29). Podobným vývojem v současnosti prochází třeba také 37. dívčí oddíl, i když tam nejsou rozdíly ve změně poměru počtu dětí a dospělých tak markantní.

V galerii si můžete prohlédnout grafy, ze kterých lze vyčíst spoustu dalších pozoruhodných faktů:

Veronika - 10.02.2022, Kronika

Sponzoři »