Den otevřených dveří a drakiáda

V sobotu 7. října se krátce po poledni okolí skautské klubovny Na Větru začalo plnit hemžícími se dětmi v doprovodu jejich rodičů, dědečků a babiček. Začínal zde totiž Den otevřených dveří spojený s tradiční skautskou drakiádou. Od rána to nevypadalo dobře, protože se „ani lísteček nepohnul“, avšak už kolem 11. hodiny se zvedl příznivý vítr, takže byla naděje, že draci budou létat. Naděje se naplnila a svěží vítr od západu zvedal veliké množství draků kupovaných i vlastní výroby. Nad hlavami účastníků drakiády bylo možno vidět i ve velkých výškách stabilní draky, k jejichž udržení však mnohdy museli pomoci i
rodiče. Došlo i ke křížení úvazků, což mělo občas za následek přetržení šňůry a odlet draka na některý strom nebo i do dálky. Někteří draci však vzlétli jen krátce a nepodařilo se jim vystoupat do potřebné výšky. Jejich „piloti“ to však nevzdávali a snažili se je zvednout opakovaně s různými úspěchy. To však nebylo důležité, všichni účastníci se ohromně bavili a slzičky neúspěchu nebylo vidět. Komise rozhodčích tak měla nelehkou úlohu – vyhlásit nejlepší. V kategorii draků vlastní výroby se na prvním místě umístili Šimon a Sofinka Kráčmarovi, na druhém místě pak byl vyhodnocen Patrik Bednář. V kategorii draků
kupovaných zvítězila Emma Böhmová, za ní na druhém místě byl vyhodnocen Mikuláš Resler a na třetím místě Viky Ptáčková. V této kategorii létali i mnozí jiní draci výš a déle, avšak bylo přihlédnuto k tomu, že mnohdy pouštějícími byli rodiče dětí. Zvláštní cenu za nejdelší dálkový let obdržel Bartoloměj Langr, jehož drak byl nalezen u drůbežárny v Albrechticích poté, co jeho úvazek „přestřihnul“ nějaký další drak a nekontrolovatelně odletěl do dáli. Děda Pavel neváhal, usednul do auta a vydal se pátrat po „uprchlíkovi“. Draka našli a svému vnukovi tak zprostředkoval mimořádné ocenění. Takových případů ovšem bylo více, avšak do uzávěrky akce se je nepodařilo najít.
Drakiáda však byla jen součástí akce Dne otevřených dveří, kde skauti a skautky ze spolku Junák – český skaut, středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun, z.s. chtěli veřejnosti dát možnost prohlédnout klubovny jednotlivých oddílů a ukázat něco ze své činnosti. Skautská výchova nabízí možnost dětem od předškolního věku učit se pro život. Návštěvníci si mohli vyzkoušet některé soutěžní disciplíny, jako např. zatloukání hřebíků, střelba z luku, hlavolamy, discgolf, lanové překážky, výroba placek/buttonů, nebo cornhole. Pokud nevíte, co některé disciplíny obsahují nebo znamenají, máte možnost se s nimi seznámit příští rok na Dni otevřených dveří 2024. Že se tento ročník nad míru vydařil, patří velké poděkování všem, kteří se na jeho přípravě a průběhu jakkoliv podíleli a právem jim do jejich e-mailů poslal poděkování vedoucí
střediska Jiří Dušánek – Autíčko.
Jan Šebrle – Čábry

Autíčko - 7.10.2023, 1. oddíl chlapecký

Sponzoři »