Berušky Údolím Skuhrovského potoka

V sobotu se družina Berušek vydala na jednodenní výpravu. Ráno v 8:30 jsme se sešly na autobusovém nádraží a pak společně jely autobusem do Skuhrova. Na začátku cesty jsme si rozdaly pracovní listy s úkoly co pro nás vymyslela Lucinka – světluška z naší celoroční hry. Holky po cestě sbíraly různý jeřabiny, šipky, listy atd…na korále, který si samy vyrobily navlékáním na jehlu s nití. Taky jsme potkaly velice zajímavého pána s oslíkem, byl to nějaký cestovatel, který míří pěšky do Íránu. Z listů si holky vytvořili květinu čím měly další úkol hotový, na oběd jsme se posadily u jednoho odpočívadla kde byla studánka. Holky vytáhly řízky a tousty a pořádně se posilnily na další plnění úkolů. Naše cesta pokračovala na takový plácek či louku, kde byli různý nástroje ze dřeva, lavičky, potůček. Zde si holky splnily další úkol, zavázaly si oči a vedoucí je odvedly na jednu lavičku, Berušky měly za úkol být potichu a naslouchat okolním zvukům přírody. Po cestě jsme si o tom popovídaly, co kdo slyšel a cítil. Pak už jsem vyrazily pomalu na autobus, aby jsme se dostaly domů. Počasí nám přálo a výpravu jsme si moc užily.

 

Verča

Brumla - 25.09.2021, 1. oddíl dívčí

Sponzoři »