Roverské putování – 1.část: „Voda“

V pondělí 23.8.2010 odrazilo šest lodí od břehu řeky Moravy v městečku Postřelmov (severně od Zábřehu). Počasí nám přálo. Zpočátku šlo vše bez problémů. Dokud jsme však nedorazili k norné stěně. Jako rozumné se jevilo přetáhnout loď po břehu. To však Monika s Tomem nebyli ochotni akceptovat. Takže ji podpluli pomocí eskymáka. Trochu se při tom namočili. Jeli jsme dále. První den jsme tábořili na jedné louce na levém břehu.

Druhý den jsme vyrazili už kolem desáté hodiny. Čekalo nás asi 20 kilometrů. Vzduch byl po noční bouřce krásně svěží. Den proběhl bez větších problémů. K večeru jsme dorazili do Litovle, kde jsme to také v jednom kempu na okraji města zabalili. Nejdříve jsme se šli trochu umýt skákáním z mostu a potom jsme šli vařit večeři. Večer jsme se odebrali do nedaleké hospůdky a když nás ve 22:02 vyhodili, tak jsme se šli ještě projít do města.

Třetí den se nesl ve znamení adrenalinových manévrů. Řeka Morava zde místy začínala mizet pod spadanými kmeny stromů. Někde šlo překážku opatrně podplout. Jinde nezbývalo nic jiného, než loď přes kmen přetáhnout. Jízda se tímto značně zpomalila. Byla to však neobyčejná zábava a všichni jsme si to užívali. Pozdě večer jsme zcela vyčerpaní dorazili na okraj Olomouce.

Čtvrtý den nás čekala už jen průjezd skrz Olomouc. Vyjeli jsme proto až kolem poledne. Jízda byla vyloženě oddechová. Na konci naší cesty u jednoho mostu jsme vytáhli lodě, naložili je, vyfotili se a čtyři osoby odjeli společně s autem do Lanškrouna. My ostatní jsme se ještě vydali na toulku do centra, kde jsme na náměstí měli sraz s Méďou. Prohlédli jsme si město, navštívili nějakou tu cukrárnu a večer jsme i my šťastně dojeli domů.

Tom

Tom - 30.08.2010, 39. oddíl R&R

Sponzoři »