KAPKA 2012

Pokud jste v pátek 15. 6. 2012 zastavili v Lanškrouně na čerpací stanici Tolosaner a.s. u hřbitova pravděpodobně Vás oslovili, mladí lidé oblečení do bílých triček s šátky na krku a s nápisem Kapka. Byli to místní skauti ze střediska Zubr a Dikobraz Lanškroun, kteří se zapojili celostátní humanitární akce s názvem „KAPKA“. Kapka je společný projekt Nadace pro transplantace kostní dřeně a Junáka – svazu skautů a skautek ČR již od roku 1998. Kapka se snaží o prohloubení povědomí lidí o problematice leukémie. Každá drobná pomoc znamená velkou šanci pro nemocné. Nadace pro transplantace kostní dřeně podporuje – dobrovolné dárcovství kostní dřeně v ČR, programy na pomoc pacientům, vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně, přístrojové vybavení transplantačních center, medicínský výzkum. Lidé, kteří si během pátečního dne nechali na benzinové pumpě od lanškrounských skautů umýt přední sklo auta a přispěli libovolným finančním obnosem do zapečetěné kasičky, obdrželi letáček s podrobnějšími informacemi a zvětšili tuto kapku naděje o 3.575,– Kč. Všem děkujeme a především panu Jiřímu Merkudovi na jehož čerpací stanici jsme mohli sbírku pořádat.

Šaman

Tom - 15.06.2012, 39. oddíl R&R

Sponzoři »