Sněženky v Bradavicích

Díky tajemnému dopisu jsme měly jasné instrukce: 14. října, 8.30 hodin, nástupiště 93/4. Tuto výzvu přijalo šest odvážných studentek navštěvující družinu Sněženek a jejich tři vedoucí z 37. dívčího oddílu.

Cesta do Školy skautských umění Bradavice nebyla daleká, protože Bradavice se ukrývají
přesně v místech staré známé Zubrovky, skautské budovy za Zemědělkou. Tam nás ve Velké síni čekala hostina se svíčkami v pravém bradavickém duchu, jelikož
jsme se neustále rozhlížely po obrovských pavoucích v rozích „Síně“.

Po naplnění žaludků nastalo tolik očekáváné rozřazení skautských studentů do kolejí.
Tohoto úkolu se jako tradičně zhostil Moudrý klobouk, který následně uznal, že všichni
mají předpoklady vstoupit do koleje Nebelvír.

Potom jsme se pustily do výroby placek, ale bohužel se nám porouchal plackovač.
Hrály jsme spoustu her, jak karetních, tak i běhacích venku. Zkoumaly jsme okolí
Bradavic a nádhernou podzimní přírodu kolem nich. Sluníčko nádherně svítilo, počasí
nám přálo. Hagrid, bradavický hajný bohužel nebyl doma a ani jsme nezahlédly stádo jednorožců či testrálů. Asi jsme je předtím vyplašily…

Nezapomněly jsme se vyfotit a kolem 16. hodiny se dopravit zpět na nástupiště 93/4 u
klubovny. Všichni jsme si výpravu užily a už se těšíme na další.

Verča Skalická

- 14.10.2017, 37. oddíl dívčí

Sponzoři »