Výprava Ostřížů do okolí tvrze Bouda

V pátek 18. září se v odpoledních hodinách na autobusovém nádraží v Lanškrouně sešli skauti ve složení Martin Říha, Béďa Smolák, Kuba Patočka, Vojta Skalický a Vojta Horák pod vedením vedoucích Kuby a Kutila. Prvním cílem této výpravy, která zároveň posloužila Kubovi jako projekt na čekatelky, bylo dovézt se autobusem a vlakem do Těchonína a doufat, že tam na nás bude čekat lepší počasí, než které jsme potkali v Lanškrouně. To se naštěstí v rámci rozumných mezí splnilo, tudíž jsme se mohli po vystoupení z pohodlí vlaku vydat na tábořiště Fořtova louka. Zde jsme postavili stany, následně se Kuba postaral o přípravu jídla a ostatní zatím poznávali okolí a plnili úkoly, které jim postupně odhalovaly téma, kterým bude celá výprava propojena – zákaz skautingu během druhé světové války. Po splnění úkolů a vydatné večeři následovala diskuze o příběhu a poslech nahrávek pamětníků. Poté jsme se vydali do spacáků, protože budíček byl naplánovan na brzkou ranní hodinu.

V sobotu ráno proběhla „klasická táborová rutina“ – budíček, hygiena, rozcvička a snídaně. Následovala hra a program zabývající se morseovkou. Po dokončení všech nezbytných činností a úklidu místa pobytu jsme se vydali směrem k Boudě. Cesta to nebyla nejlehčí, hlavně díky nečekaným náletům (navíc z vlastních řad), ale nakonec jsme všichni vystoupali k vytyčenému cíli, kde jsme si přečetli informační texty + nasdíleli zajímavé zkušenosti a vydali se do okolí tvrze. Zde jsme si prohlédli menší sruby v okolí včetně „Převráceného bunkru“. U něj jsme poobědvali a následoval „duchovní“ program. Po jeho dokončení jsme se pomalu vydali směrem k Červenovodskému sedlu, přičemž cestu k němu jsme si krátili luštěním šifer a hraním pochodových her. Z Červenovodského sedla jsme autobusem dojeli na autobusové nádraží v Lanškrouně, kde se Kutil odpojil a ostatní se vydali do klubovny, kde následoval další program – v první řadě večeře a následně film.

V neděli ráno jsme se sbalili, uklidili klubovnu a společně odešli na mši svatou, čímž jsme zakončili naši výpravu.

Kutil

Tom - 20.09.2015, 31. oddíl skautů

Sponzoři »