Přechod vlčat ke skautům

V pátek 5. října vyrazili skauti na výpravu na Zubrovku, kde se k nim připojila i vlčata. Tři kluci od vlčat
totiž slavnostně přestoupili ke skautům. Šlo o Ondru Tecla, Sama Lehara a Sama Hvozdenského. Po
slavnostním přijetí ke skautům dostali kluci hnědé šátky a zelené šňůrky. Bez vlčat pak pokračovali ve
výpravě a programu. V sobotu na oběd se všichni skauti starší i mladší vrátili společně domů.

 

Tom - 5.10.2018, 31. oddíl skautů

Sponzoři »