Tábor 1. oddílu dívčího

Na letošním 14-ti denním táboře 1. dívčího oddílu na začátku července, který se konal na tábořišti Kopretinová louka poblíž Tatenice, měly skautky a světlušky jedinečnou možnost cestovat v čase díky místní cestovní kanceláři, která jim poskytla cestovní pasy, všechny informace, které se týkají cestování v čase, a provedla je strojem času. Jako první navštívily starověkou Indii, kde podlehly kouzlu batikování. Jenomže pak, když se měly přenést opět do jiné doby, něco bylo špatně. Stroj času někdo ukradl, ale zloduch, který měl stroj ve svých rukou, pořád přenášel skautky a světlušky do jiných dob, kde ale postupně musely získávat součástky, aby si mohly postavit svůj vlastní stroj času a vrátit se opět do své doby. Než ale tak stihly učinit, tajemný neznámý je dostal do pravěku, kde musely dokázat své dovednosti přežití v přírodě, starověké Číny, kde se podílely na stavbě Velké čínské zdi a objevily kouzlo kompasu a čínských hůlek, Řecka – antického, kde si musely usmířit bohy dary, které donesly na Olymp, i do roku 2004, kde se zúčastnily olympiády s disciplínami: hod diskem, běh na lyžích, překážkový běh, cyklistika, plavání, běh. Přenesl je do doby objevení Ameriky, kdy i dobývaly pevnost Boyard, do doby národního obrození, kde se seznámily s neologismy a byly svědky znovuotevření Národního divadla, do doby faraonů ve starověkém Egyptě, kde ukázaly schopnost stavět pyramidy, luštit hieroglyfy, balzamovat a smlouvat v obchodování s vzácnými předměty, do doby rytířství ve středověku. Dokonce se ocitly i v budoucnosti, kde musely čelit nepřátelským trifidům. Nakonec, po poslední pouti, kterou museli podniknout za účelem získání všech součástek, sestrojily stroj času. Večer byl zapálen slavnostní oheň, kde se vyhodnotil celý tábor, udělily se ceny a ráno jsme se konečně ocitly v roce 2011, připraveni na cestu domů.

text: Jaja Foto: Jaja, Morce

Michael - 16.07.2011, 1. oddíl dívčí

Sponzoři »