Středisková hymna

Hymna střediska Zubr a Dikobraz

text i hudbu složil br. Jiří Zlámal – Šedý Bobr

Zazářil oheň mladých srdcí, oddaných zemi otců svých,
to junáků nové mládí proměňuje smutek v šťastný smích.
Ten oheň nikdy neuhasne, chrání jej všech skautů čest.
Míříme k nové vlasti krásné, k níž však cesta tak nesnadná jest.
Tam, kde domov mám, svou milou vlast já dobře znám.
Tam já přístup mám, když splním to, co zazpívám:

Milovat pravdu, pro ni se bít,
zemřít pro pravdu, umět pro ni žít.
Být věrný, oddaný v každé době,
čelit vždy statečně lidské zlobě.
Prospěšně pomáhat lidem všem,
být jejich bratrem, přítelem.
Zdvořilý být a přírody chránit krásu,
poslušen rodičů, představených hlasů.
Veselý, spořivý, v myšlení jistý,
ve slovech, ve skutcích jak lilie čistý.
Toť zákon – jej plň jak můžeš jen,
a dokaž, žes byl vždy připraven.
Toť zákon – jej plň jak můžeš jen,
a dokaž, žes byl vždy skautem.

Notový zápis

Přepis provedla Lipo

obrázek obrázek

Sponzoři »