Vánoční besídka 1. dívčího oddílu

V sobotu 16. 12. jsme společně vyrazily ke krmelci potěšit zvířátka něčím dobrým. Po zdárném ozdobení stromků a okolí krmelce jsme si zazpívaly známé koledy a následovaly aktivity v klubovně. Po cestě zpět jsme se pokochaly krásným západem slunce, a zazpívaly písničky s koňskou tématikou u ohrady s koňmi. :-)

Holky si vyzkoušely různé tradice od krájení jablíček po házení bačkorou. Všude panovalo nadšení při zjišťování osudu na příští rok.

Besídka se vydařila a s úsměvem jsme se rozloučily do nového roku.

Jedlík

Brumla - 16.12.2023, 1. oddíl dívčí

Sponzoři »