Skauti na KOPĚ

V pátek 12. září 2014 na náměstí A. Jiráska vyrostl malý skautský tábor, který byl součástí městských slavností KOPA 2014. V sobotu od 10:00 do 17:00 hodin jsme pro veřejnost připravili prezetanci činnosti skautského střediska. Děti si na náměstí mohly za soutěžit, kdy jsme pro ně připravily – lovení rybiček, kdo dál dojde, provazová lávka, zdobení obálky, střelba z praku, překážková dráha, zatloukání hřebíků a házení na cíl. Po splnění úkolů, děti od nás dosatali sladkou a věcnou odměnu. V průběhu dne mezi nás přišlo více jak 250 dětí.

Závěrem patří PODĚKOVÁNÍ všem, kteří přiložili ruku k dílu při stavbě a bourání našeho malého skatského tábora a hlvaní poděkování patří těm, kteří v sobotu připravili program pro veřejnost.

Autíčko - 13.09.2014, Kronika

Sponzoři »