Setkání současných a bývalých vedoucích 37. oddílu

Končící vedoucí 37. oddílu Anička Bednářová uspořádala 27. listopadu v klubovně Lístečkovou párty pro bývalé i současné vedoucí, které v oddíle působily od jeho založení. Po úvodním seznámení jsme se snažily sestavit historii oddílu, zahrály si hry nebo si prohlížely staré kroniky družinek. Také jsme předaly ocenění sestrám, které kdy stály v čele oddílu a Anička darovala fialový šátek Verče, která se spolu s ní stává novou zástupkyní oddílu, a Marušce, která přebírá funkci šéfky bandy kočičky z třicet sedmičky.

Druhá část programu byla určená současným činovnicích. Pro Marušku, jakožto novou vedoucí oddílu, byl připraven rituál, který ji uvedl do funkce. Všechny vedoucí pak dostaly na kroj zlaté a stříbrné březové lístky, které značí počet let ve skautském hnutí.

Moc děkujeme Aničce, která nejenže připravila skvělé a milé setkání, ale také odpovědně a vzorně vedla tři roky náš oddíl.

Veronika

Veronika - 27.11.2022, 37. oddíl dívčí

Sponzoři »