R&R společenský večer a přespávačka

Dne 3. prosince 2022 se uskutečnila přespávačka, na kterou byli pozváni všichni roveři a rangers z 31., 33. a 37. oddílu. Začátek byl naplánován na 18.30 v naší skautské klubovně Na Větru. Hned po epickém přivítání nás Fíla s Aničkou seznámili s programem. Spočívalo to v tom, že každý dostal svůj občanský průkaz, na kterém si musel každý vymyslet své jméno a nakreslit fotku, která ho měla reprezentovat. Na občanském průkazu měl také každý zemi, ze které pochází (každý pocházel z jiné země). V průběhu celé akce měl každý za úkol seznámit se prostřednictvím tance s ostatními účastníky z jiných zemí.

Následovala večeře, kterou nám s láskou připravil šéfkuchař Péťa a Naty. Večeře obsahovala nudle s rajčatovou omáčkou a s dvěma druhy sýra. Opravdu veledílo, které všem chutnalo.

Následovala další část programu, ve které jsme se rozdělili do menších skupin a nacvičovali scénky na motivy programů na táboře, nebo zážitků z nich. Moc jsme se při nich nasmáli, jelikož byly opravdu autentické a herecké výkony byly opravdu na velmi vysoké úrovni.

Celý program byl obohacen tancem, který jsem už dříve zmiňoval. Tančila se polka, martina aj. Také se hrála židličkovaná, klasická hra se židlemi (nečekané:-D).

Od Marti D. jsme dostali informace o možném projektu mezi středisky napříč okresem Ústí nad Orlicí.

Následovala další týmová hra. Našli jsme fotku, kterou jsme museli poskládat a podle indicií, které na fotce byly, jsme hledali další fotku (na fotkách jsme byli my za našich mladých let). Hra skončila, když jsme se dostali zase na pozici, na které jsme začínali. Odměnou pro vítěze byly pendreky za 20 korun.

Následoval pub kvíz ze všech okruhů, od prvního skautského tábora na ostrově Brownsea, přes počet přítomných lidí narozených v únoru, až po délku Tlampačových vlasů.

Jako poslední oficiální část programu bylo zpívaní písní s choreografií ve skupinách. Poté už jen následoval neoficiální program, ve kterém se většina lidí ubrala k deskovým hrám.

Pak už jsme postupně uléhali a ve 4 hodiny ranní už byl úplný klid.

Druhý den jsem všechny probudil svojí emotivní interpretací písně „Každý ráno, když si vzpomenu“ od kapely Kryštof, po které byli hned všichni vzhůru. Fíla a Tlampač nám udělali palačinky, které jsme si dali k snídani, uklidili jsme klubovnu a vyrazili na nedělní mši svatou.

Vojtěch Skalický

 

Veronika - 3.12.2022, 31. oddíl skautů

Sponzoři »