„Revoluční“ výprava

V sobotu 6. listopadu ráno jsme se my – skauti z Jedničky – sešli na autobusovém nádraží, odkud jsme jeli do vesnice jménem Rybník. Poté jsme šli kousek k chatě. Na místě jsme si nejdřív vybalili a v altánku jsme dostali speciální lístečky. Kdo měl křížek na lístku, ten byl revolucionář. Celé se to pak točilo kolem revoluce. Ostatně většina her byla též spjatá s revolucí.
Večeři jsme si vyzkoušeli udělat sami. Byl v tom ale jeden háček. Svoji dominantní ruku jsme nesměli používat! Druhý den u oběda to bylo podobné. Tam jsme jedli zase poslepu. A myslím si, že se to všem líbilo a všichni si to náramně užili.

Za skauty stručně zapsal: Vojta

obrázek

Šroubek - 6.11.2015, 1. oddíl chlapecký

Sponzoři »