Pravěký tábor „U Suchého dubu“

Se začátkem prázdnin přišly na řadu také naše letní tábory. Tábor 31. oddílu skautů a 33. smečky vlčat proběhl tentokrát v první polovině července od 2. do 16. 7. a to na tábořišti U Suchého dubu u vesnice Dolní Jelení.

Hned na začátku nás čekal nelehký úkol. Když jsme se skauty překonali nástrahy spojené s cestou, jako jsou píchlé duše a bloudění v mapě, a konečně jsme na tábořiště dorazili, museli jsme tábor ještě postavit. Do tohoto úkolu jsme se odhodlaně pustili, a i když se ke stavbě v průběhu odpoledne připojil vydatný déšť, měli večer skauti i vlčata (která později dorazila vlakem) každý svoji postel a plachtu nad hlavou. Vedoucí si museli na vlastní postele ještě nějakou dobu počkat, ale příští den se vše dodělalo, a tak v neděli večer mohl vzplanout slavnostní zahajovací táborový oheň.

Běžný táborový den začínal a končil nástupem a následnou modlitbou u táborové kaple. O zdárný chod programu se starali v polní kuchyni neohrožení kuchaři, a tak se většinou vše stíhalo tak, jak mělo.

Během letošního tábora, který probíhal jak jinak než ve skautském duchu, měly děti možnost přenést se do doby pravěku (skauti) nebo na Tajuplný ostrov (vlčata). Skauti se v táborové hře na téma Pravěk měli možnost vžít do neandrtálců a pravěkých lidí, kteří se se svoji tlupou učili žít v přírodě a z přírody, postupně si osvojovali znalosti získávání potravy nebo se učili využít sílu ohně. Skauty během této doby potkal lov mamutů i oslava po úspěšném lovu, museli pěstovat plodiny na vlastních polích nebo chránit své živobytí proti loupeživým tlupám. Na konci tábora se jim také podařilo zvítězit v boji nad novým agresivním kmenem.

Mimo to také děti během tábora podnikly náročné výpravy, navštívily Africké muzeum Emila Holuba v Holicích a bazén v Rychnově nad Kněžnou, učily se zručnosti při budování táborových staveb (brány a hlídkové věže) nebo při výrobě komiksů a rozšiřovaly své znalosti v různých oblastech, jako jsou státní symboly, ekologie a obnovitelné zdroje energie nebo chování pavouků.

Po čtrnácti dnech strávených u suchého dubu přišel na řadu závěrečný táborový oheň, na který se přijeli podívat i rodiči některých dětí. Během večera děti předvedly nacvičené scénky a zpívaly se táborové písně. Tábor se zakončil podáním ruky v gilvelském kruhu za zpěvu večerky a při svitu uhasínajícího táborového ohně.

Následujícího rána byli úkoly jasné – sebrat poslední zbytky sil, sbalit sebe a poklidit tábořiště. I to se povedlo, a tak jsme všichni mohli, sice dostatečně unavení, ale plni nových zážitků, vyrazit na další prázdninová dobrodružství.

Dave

 

Tom - 16.07.2016, 31. oddíl skautů

Sponzoři »