Poklad prospektorů

14. ročník tradiční oddílové akce Prospektoři se konal v nádherném podzimním počasí. Zahájená a ukončená byla v klubovnách, ale přesto jsme v klubovnách nebyli zdaleka celou dobu. Převážnou část dne družiny Jelenů a Bobrů šli po stopách zlatokopa Freda k eldorádu. Bližší představu si můžete udělat ze zápisu jednoho člena výpravy:

Na začátku jsme si v klubovnách koupili mapu a vyrazili jsme na nejbližší asfaltku odbočující nalevo ze silnice na Nepomuky. Tam jsme našli pochodovou značku. U poslední byl dopis, že máme jít na louku asi 2km vzdálenou. Tam byl nějaký hraničář, který byl němí. Na louce byl dopis, který nás poslal na zastávku v Albrechticích. Družina jelenů chvíli bloudila po té louce ale pak se od tamtud vykličkovali. Na zastávce byl třetí dopis, že máme jít po provázcích na 2. posed mezi lesem a polem. Tam jsme našli další dopis. Bylo tam napsáno, že máme najít červený dům u velké cesty. Tam byl další dopis, že máme jít dolu do lesa po cestě a u křižovatek budou zašifrované zprávy říkající kudy dál. Na konci byla studánka u potoka a v tom potoce byly hroudy zlata. Bobři se ztratili až do Nepomuk a přišli o hodinu déle. Mezitím jsme našli hromadu zlata, najedli se a zahráli pár her. Pak, když přišli bobři, tak měli chvíli na hledání zlata a pak jsme se vrátili společně do kluboven. V klubovně jsme dražili zlato za skadkosti. Jeleni měli na začátku 31 000 $ a bobři jen 8 500$, přesto získali několik sladkostí. Jelenům zbylo 17 600$ a bobrům 4 050$. Pak jsme hráli BANG.

Máchal z družiny Jelenů

Pro ty co z textu nepochytili, tak přibližný průběh trasy byl po polích a loukách z Lanškrouna okolo Nepomucké silnice na konec Albrechtic, dále na Laudon a do Rychtářského lesa. Do cíle se po menších nesnázích dostali všichni a tak nikdo nechyběl na večerní dražbě.

Šroubek - 5.11.2011, 1. oddíl chlapecký

Sponzoři »