Mše svatá ke cti sv. Jiří

V neděli 25.dubna 2010 se v kostele sv. Václava sešli skauti střediska Zubr a Dikobraz Lanškroun, aby si společně i s ostatními příznivci skautingu při mši svaté připomenuli svátek sv. Jiří, patrona skautů celého světa. “ Svatý Jiří je jedním z nejznámějších mučedníků, který žil ve 3.- 4. století. Legenda Aurea hovoří o tom, že Jiří pocházel z urozené rodiny, byl vojákem a později tribunem ve vojsku císaře Diokleciána, který pronásledoval křesťany. Jiří však neohroženě vystupoval na jejich obranu. Pro svou víru v Ježíše Krista, kterého ani v tak vysokém postavení, kterým tribun byl, nechtěl zradit, byl mučen a nakonec sťat. Svatý Jiří je vyobrazován, jak bojuje s drakem, který je symbolem zla, ďábla. Tento výjev nám připomíná, že se zlem různých podob se nedá smlouvat ani obchodovat. Svatý Jiří, vypros nám u Pána Boha statečnost a odvahu říci správné slovo v pravou chvíli. Prosíme také o sílu být stále odhodlaní naplňovat principy zakladatele skautingu Badena Powella, kterými jsou : povinnost vůči Bohu, vůči bližním a vůči sobě.“ Na konci mše svaté pak zazněla hymna střediska Zubr a Dikobraz Lanškroun.

Autíčko - 25.04.2010, Kronika

Sponzoři »