Drakiáda

V sobotu 4.10.2014 u skau­tské klubovny na ulici Na větru proběhl již IXX. ročník DRAKIÁDY. Před 14 hodinou se ke klubovně začali scházet rodiče se svými dětmi. Po 14 hodině děti za pomoci rodičů vypustili své draky do vzduchu. v té chvíli odborná porota začala posuzovat jednotlivé dračí výkony, aby na konci mohly vyhlásit nejlepší draky v kategorii draci kupovaní a vyráběné.

Kategorie draci vyráběné:

1. č.26 Jirásek Matěj
2. č.28 Benešová Veronika
3. č.22 Filipo­vá Elen

Kategorie draci kupovaní :

1. č.10 Bis Marek ( drak Batman )
2. č. 2 Křevký Lukáš ( drak Duha )
3. č. 8 Jirásek Adam ( drak Letadlo )

Poděkování patří členům Kmene dospělých za uspořádání Drakiády.

Autíčko - 4.10.2014, Kronika

Sponzoři »